image1 image2 image3

NASZA OFERTA TO MIĘDZY INNYMI:

Wyceny majatkowe:

 • nieruchomości;
 • maszyn, urządzeń i pojazdów;
 • przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ekspertyzy Techniczne:

 • maszyn, pojazdów i obiektów przemysłowych

CE-Bezpieczeństwo produktów:

 • procedury bezpieczeństwa produktów w UE (zgodność z Dyrektywami - Deklaracje Zgodności WE);
 • raporty zgodności maszyn i urządzeń z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa (Dyrektywa 89/655/WE);
 • innowacyjność;
 • opiniowanie wniosków wdrozeń w ramach SPO wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • opiniowanie wniosków SPO Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego

Dozór Techniczny:

 • dokumentacje rejestracyjne urządzeń dźwigowych i zbiorników ciśnieniowych;
 • ekspertyzy techniczne urządzeń podlegających dozorowi UDT

Usługi Techniczne:

 • nadzór rozruchów technologicznych produkcji;
 • nadzór techniczny przy usuwaniu awarii

Projektowanie:

 • projekty techniczno-technologiczne inwestycji;
 • projektowanie przyrządów technologicznych produkcji;
 • dokumentacje techniczne maszyn, urądzeń i oprzyrządowania;
 • dokumentacje wniosków patentowych;
 • dokumentacje Techniczno-Ruchowe

Konsulting Gospodarczy:

 • analizy ekonomiczno-finansowe inwestycji zakupowych;
 • biznes plany i programy naprawcze

Szkolenie Auditorow Wewnetrznych i przygotowanie przedsiebiorstw do certyfikacji SZJ ISO obejmujace normy:

 • PN EN ISO:9001;
 • PN EN ISO:14001;
 • PN-N 18001/18002